Thursday, August 9, 2007

הרעיון שמאחורי הבלוג

האהבה שלי ליצירת פרטי אומנות ויצירה הביאה אותי לרשום את הבלוג। .
בבלוג זה נבצע הדרכה על מגוון היצירות שיצרתי ואצור תוך כדי רשימות הבלוגים।
בטוחני שתהנו מהבלוג .הוא יהיה מהנה וגוון ובתקוותי לשתף את ילדי בכתיבתו।

באהבה
רונה

No comments: