Friday, August 10, 2007

לילדים - מובייל אצטרובלבאחד הטיולים אספנו הרבה אצטרובלים, כאלה שכבר נפלו על האדמה כמובן
ובבית הכנו מובייל לתפארת ניתן לצבוע את האצטרובל בכל צבע בטוש/צבע גואש/ צבע
אקריליק וכו' או להשאיר אותו כמו שהוא לקשור אליו חוט דייגים, להשחיל חרוזים בשלל צבעים, ליצור לולאה בקצה ,וזהו .
ניתן לתלות בבית בחצר על העץ או ליד המיטה- הילדים אוהבים את זה

No comments: