Wednesday, October 3, 2007

שיבוץ אבני פסיפס ונגצים בתוך מסגרת תמונה


יצירת תמונה מאבני פסיפס ומאבני זכוכית צבוניות בשם אחר הם נקראים נגצים
במקרה הזה השתמשתי בתמונה קיימת אך לא מוצלחת והדבקתי עליה אבני פסיפס צבעוניות כמו כן שילבתי בתוך העבודה גם אבני זכוכית בצבעים זהים
בין החריצים מורחים רובה וממתינים לייבוש
לאחר היבוש מנקים את שאריות הרובה מעל האבנים
התמונה מוכנה לתלייה

No comments: