Sunday, December 9, 2007

כובע ותיק לילדה סרוגים במסרגה אחת


לקראת החורף סרגתי לביתי כובע במסרגה אחת
בצבעים של בת כמובן מחוטי כותנה
ניתן גם להשתמש בחוט צמר
לכובע הוספתי תיק סרוג והכל סרוג במסרגה אחת
הסריגה היא אותה סריגה פשוט לא סורגים בצורת עיגול
אלא בשורות ישרות . ואז את הצדדים תופרים או סורגים
בשביל לחבר אותם אחד לשני
לקישוט התיק סרגתי פרח ותפרתי אותו לשולי התיק
מאוד שימושי ואופנתי

No comments: