Monday, July 7, 2008

פעילות לילדים -ציור תמונה לקישוט החדר


הפעם נשתמש בבריסטול שחור ועליו נצייר באמצעות צבעי פנדה
בצבעים בהירים ומבריקים
אפשר להשתמש בצבעי גיר
אפשר להוסיף לתמונה מדבקות בכל מיני צבעים וצורות
אנחנו השתמשנו בדפים צבעוניים ויצרנו צורה של כוכב
והדבקנו לתמונה
עוד דרך להעסיק את הילדים בחופשה

No comments: