Friday, August 15, 2008

איך מכינים קופסא ממקלות ארטיקהיצירה הבאה עשויה ממקלות ארטיק ,תעסוקה לילדים לימי החופש. כיום בשוק יש מקלות ארטיק למכירה בשקיות מוכנות כבר אין צורך לאסוף מקלות מכל הילדים בשכונה
יש מקלות בצבע טבעי -צבע עץ ויש מקלות ארטיק צבעוניים ובשני גדלים הגודל הטבעי של ארטיק הקרח ויש מקלות ארטיק רחבים יותר ומדהימים ביופיים
יש להצטייד בדבק פלסטי ובהרבה דמיון
כדי להגין קופסא לכל שימוש, לצבעים, לטושים, לכל דבר בעצם.
מכינים בסיס מקרטון או מדף ציור לבן או צבעוני ומתחילים להניח עליו את המקלות בצורת ריבוע, מדביקים את הקצוות אחד לשני כאשר מניחים את המקלות אחד על השני
הקופסא יכולה להיות גבוהה או פחות והכל כיד הדמיון

1 comment:

דורה said...

מקסים. כל כך פשוט. אני מתכוננת להכין כאלה קופסאות עם הילדים לקראת החזרה ללימודים שישימו שם כל מיני עפרונות וטושים בבית.