Friday, August 7, 2009

כובעים סרוגים במסרגה אחת


לאחרונה חזרתי לאהבה ישנה שלי סריגת כובעים במסרגה אחת
השימוש בחוט כותנה לגווניו ומסרגה אחת
הוספתי לכל כובע גם פרח שנסרג גם הוא במסרגה אחת
לפניכם מספר דוגמאות לכובעים שנסרגו הקיץ

No comments: